Wat is bodeminformatie en hoe kom ik eraan?

Wanneer je een stuk grond koopt in Nederland, is het wettelijk verplicht om te achterhalen wat de kwaliteit van de betreffende grond is. Dit noemen we de bodeminformatie.  

Om erachter te komen wat de bodeminformatie van een stuk grond is, laat je verschillende bronnen raadplegen die hier inzicht in geven. Alle beschikbare bodeminformatie over een stuk grond is te vinden in een bodeminformatiesysteem (BIS).

Waarom is bodeminformatie belangrijk?

In Nederland bestaat zoiets als bodembeleid. Dit zijn de bodemregels waar jij je als bedrijf en inwoner aan moet houden. Deze regels zijn relevant wanneer je bijvoorbeeld een huis of bedrijf koopt en er graafwerkzaamheden gedaan moeten worden of wanneer er een ondergrondse tank aanwezig is op het terrein. 

De kwaliteit van de bodem – en daarmee de grond – bepaalt of je mag en kan bouwen. Het is verplicht om hier onderzoek naar te doen. 

Bodeminformatie vergaren ligt dus in lijn met het bodembeleid in Nederland. Door de stand van de grondkwaliteit actueel in de gaten te houden, weten we zeker dat we de grond schoon houden. Waardoor de generaties die na ons komen over landbouwgrond, natuurgrond en drinkwater beschikken. 

Voor wie is bodeminformatie relevant?

Het is vooral belangrijk voor aannemers, vastgoedinvesteerders, projectontwikkelaars, initiatiefnemers en bijvoorbeeld aankopers van percelen om over relevante bodeminformatie te beschikken. Zo hebben zij  alvast inzichtelijk welke potentiële risico’s zij als koper lopen.

Stel dat op basis van informatie van de Omgevingsdienst – een geementelijke instantie – al duidelijk wordt dat er vervuiling in een stuk grond zit, dan kan dit invloed hebben op de uiteindelijke kosten. Deze kosten dienen te worden meegenomen in de kooptransactie. 

Daarnaast is bodeminformatie relevant op het moment dat er op een stuk grond herontwikkeling plaatsvindt. Hier horen een vergunningaanvraag en een voortvloeiend bodemonderzoek bij. 

Waar vind ik bodeminformatie?

Bodeminformatie is beschikbaar bij een gemeente of een overheidsinstantie. Veel lokale en provinciale overheidsinstanties hebben een speciale Omgevingsdienst die alle relevante bodeminformatie- en onderzoeken beheert. Het is afhankelijk van de locatie of de Omgevingsdienst beheerd wordt door de gemeente of de provincie. 

Een Omgevingsdienst beschikt over de volgende informatie: 

  • De aanwezigheid van ondergrondse of bovengrondse tanks
  • Eerder uitgevoerde bodemonderzoeken
  • Historische bodeminformatie, met betrekking tot potentieel bodembedreigende (bedrijfsmatige) activiteiten uit het verleden

Alle bodeminformatie bestaat uit verschillende datasets. Een dataset bestaat uit historische kaarten, overzichten van het grondwater en eventuele informatie over bodemverontreiniging. 

Hoe weet ik wat de bodemkwaliteit is?

Er is maar één manier om erachter te komen over welke kwaliteit een stuk grond beschikt, en dat is analytisch onderzoek. Een bodemkwaliteitskaart en een dataset zijn maar beperkt bruikbaar. Beide zijn een hulpmiddel die een indicatie geven. 

Een kaart kan aangeven dat een stuk landbouwgrond schoon is, terwijl er vervuiling heeft plaatsgevonden. Er is dus altijd onderzoek nodig. 

Een ding is zeker: bodeminformatie is cruciaal voor het uitvoeren van werkzaamheden op een stuk grond. Wanneer je het verkeerde stuk grond hebt, kunnen je plannen zo maar niet doorgaan. 

Daarnaast is de draagkwaliteit van een stuk grond belangrijk voor aannemers en bouwbedrijven. Dit soort partijen dienen te weten of er gebouwd kan worden op een stuk grond. Draagkwaliteit bepaalt letterlijk of er gebouwd kan worden op een stuk grond, zonder dat de boel inzakt of instort.

Meer weten over bodeminformatie?

Heb je hulp nodig bij het raadplegen van bodeminformatie, maar weet je niet waar je moet beginnen? Neem dan contact met ons op. Je hoort dezelfde week nog van ons. 

Opdrachtgevers

Veelgestelde vragen over partijkeuringen

Wat is het verschil tussen een partijkeuring en een bodemonderzoek?
Beide procedures worden uitgevoerd in het kader van bouwprojecten. Een bodemonderzoek is een beoordeling van de bodemkwaliteit op een stuk grond. Bij een partijkeuring wordt er gekeken naar de milieuhygiënische kwaliteit van grond, om te bepalen of deze grond verwijderd of hergebruikt mag worden. De twee procedures lijken in uitvoering op elkaar, maar de doelen verschillen.
Hoelang is een partijkeuring geldig?

Een partijkeuring heeft geen maximale geldigheidstermijn. Het is vooral relevant wat er binnen een bepaalde periode is gebeurd. Een partijkeuring is maatwerk. Er wordt altijd gekeken wat er met een stuk grond is gebeurd binnen een bepaalde periode.

Hoeveel tijd neemt een partijkeuring in beslag?
Een partijkeuring neemt gemiddeld genomen twee weken in beslag. Na één week zijn de eerste uitslagen bekend. Uitslagen van keuring zelf zijn er binnen een week na uitvoering van het veldonderzoek.