Wat iedereen moet weten over de nieuwe Omgevingswet

Begin 2024 is de Omgevingswet veranderd. Waar voorheen de Omgevingswet nog uit 26 verschillende wetten bestond, zijn deze nu allemaal samen gebundeld onder één wet. 

Voor veel ondernemers en burgers is het nog flink wat uitzoekwerk om te begrijpen hoe deze nieuwe wet in elkaar steekt. In dit artikel hebben we in ieder geval samengevat hoe de nieuwe Omgevingswet zich verhoudt tot milieutechniek. 

Wat is de Omgevingswet? 

In de Omgevingswet staan een aantal regels gebundeld die betrekking hebben op de bouw, het milieu, de natuur, water- en waterschappen, en alles wat met ruimtelijke ordening te maken heeft. 

De Omgevingswet is relevant voor organisaties en bedrijven in:

  • De bouwsector 
  • De vastgoedbranche 
  • Projectontwikkelaars 
  • Milieubeheer-organisaties 
  • Waterbedrijven 
  • Adviesbureaus 

De lijst met bedrijven voor wie de Omgevingswet relevant is, kan nog veel langer worden gemaakt. Het betreft eigenlijk iedereen die iets in de leefomgeving doet. Op het moment dat er een nieuwe wijk wordt gebouwd, er in de grond moet worden gegraven, water wordt verplaatst, of een gebouw wordt gerestaureerd, heb je automatisch met de Omgevingswet te maken.

Welke wetten vallen onder de Omgevingswet?

Tot vrij recent bestond de Omgevingswet dus uit 26 verschillende wetten. Hierbij kan je denken aan de Wet Ruimtelijke Ordening – wat wel en niet gebouwd mag worden, en de Waterwet – die het beheer van onder andere grondwater beheert. 

Inmiddels zijn alle wetten dus samengevat onder één nieuwe wet. Er waren jarenlang kritiek en zorgen over de nieuwe wet, vanwege de complexiteit. Nu de nieuwe wet er eenmaal is, zal de praktijk uitwijzen in hoeverre deze zorgen terecht waren. 

De belangrijkste vraag is natuurlijk, hoe bodemonderzoeken en partijkeuringen zijn vastgelegd onder de Omgevingswet. 

De Omgevingswet en bodemonderzoeken

Er zijn tientallen wijzigingen doorgevoerd in de nieuwe wet. Deze zijn te vinden op de website van het Informatiepunt Leeromgeving

Ook voor experts en doorgewinterde bodemonderzoekers, is het soms nog flink wat zoekwerk. Wat we wel weten, is het volgende. 

1. Bodemprocedures worden eenvoudiger. Er zijn nieuwe vergunningsregels die aansluiten op de plannen van de gemeenten. Hierdoor is het makkelijker inzichtelijk aan welke gemeentelijke normen een bodemprocedure moet voldoen. 

2. Bekende verontreinigingen hoeven niet gesaneerd te worden. Dit betekent dat er alleen bureauonderzoek nodig is en een melding bij de lokale gemeente. Komen er geen verrassingen uit het bureauonderzoek over de bodemkwaliteit, dan mogen de activiteiten worden uitgevoerd zonder sanering. 

Vragen over toepassing van de Omgevingswet

De nieuwe omgevingswet is vooral bedoeld om makkelijk vergunningen te verstrekken. Dat is in ieder geval de insteek vanuit de overheid. Uiteraard geloven we dat bij Dijkstra Milieutechniek, maar uit ervaring weten we dat het soms lastig kan zijn om de juiste informatie te vinden. 

Heb je vragen of loop je tegen uitdagingen aan? Neem dan vooral contact met ons op. We helpen je graag verder. 

Opdrachtgevers

Veelgestelde vragen over Milieukundig Bodemonderzoek

Wanneer is een bodemonderzoek wettelijk verplicht?

Voor elke vorm van graafwerkzaamheden is een bouwvergunning nodig. Om deze vergunning te krijgen, is een milieutechnisch bodemonderzoek wettelijk verplicht. Bij enige vorm van milieubelastende inrichting, ontwikkeling van een specifieke locatie of bij grondverzet is een milieutechnisch onderzoek nodig. Dit valt onder de Wet bodembescherming (Wbb).

Hoelang duurt een bodemonderzoek?
Een volledig bodemonderzoek duurt bij Dijkstra Milieutechniek ongeveer vier weken. Na vier weken leveren we een volledige rapportage die inzicht geeft in het verkrijgen van een bouwvergunning. Sneller is mogelijk in overleg.
Hoelang is een bodemonderzoek geldig?

Dit is afhankelijk van de locatie van de betreffende grond en graafwerkzaamheden. Normaal gesproken is een bodemonderzoek 3 tot 5 jaar geldig.