Wanneer doe je een NEN 5740 bodemonderzoek?

Bodemverontreiniging uitsluiten doe je met een verkennend bodemonderzoek. In onze branche ook wel bekend als de NEN 5740.

Wat is bodemkwaliteit?

Op het moment dat je plannen hebt met een specifiek stuk land of terrein, dan wil je zeker weten dat er geen schadelijke stoffen in de grond zitten. Chemische materialen, olieproducten of pesticiden kunnen de natuurlijke bodemkwaliteit namelijk aanpassen. Dit wil je logischerwijs van tevoren uitsluiten.

Met een verkennend bodemonderzoek laat je de grond controleren volgens de NEN 5740 normen. Wat je hierover moet weten? Dat lees je hier.

Een verkennend bodemonderzoek

Een verkennend bodemonderzoek kan je voor meerdere doeleinden laten uitvoeren. Bouwbedrijven, projectontwikkelaars of gemeenten die bijvoorbeeld plannen hebben met een stuk grond, laten een verkennend bodemonderzoek doen. 

De NEN 5740? Dat is de officiële richtlijn waarin de normen van een verkennend bodemonderzoek in staan opgenomen. 

Voorbeelden van een bodemonderzoek

Een verkennend bodemonderzoek wordt in de volksmond ook wel een schoongrondverklaring genoemd. Dit is een onderzoek dat voor zowel particulieren als bedrijven kan worden ingezet. 

Een aantal voorbeelden waarbij een verkennend bodemonderzoek nodig is: 

  • Bij een aanbouw van je woning 
  • Bij nieuwbouwprojecten 
  • Bij kelderbouw 
  • Funderingsherstel 
  • Het aanleggen van ondergrondse kabels en leidingen

Wanneer doe je een NEN 5740 bodemonderzoek?

De NEN 5740 is de standaard vorm van een bodemonderzoek. Het wordt meestal uitgevoerd als er nog niets bekend is over de kwaliteit van een stuk grond. Dit kan het geval zijn als we te maken hebben met een locatie waar jaren niets gedaan is. 

Denk hierbij aan een stuk landbouwgrond waar een nieuwe wijk gaat komen, of waar kabels onder de grond komen te liggen. Maar ook op een stuk grond van een particuliere woning kan het dus relevant zijn om een verkennend bodemonderzoek te doen.

Waaruit bestaat een verkennend bodemonderzoek? 

Bij het uitvoeren van een NEN 5740 bodemonderzoek zijn er een aantal stappen die we doorlopen. 

Bureauonderzoek

We beginnen met het opvragen van alle informatie over het stuk grond in kwestie. Dit noemen we bureauonderzoek. In deze eerste fase raadplegen we alle openbare bronnen om een goed beeld te krijgen voor het verkennend bodemonderzoek.

In deze eerste fase raadplegen we alle historie van een specifieke locatie. Zo kunnen we goed inschatten of er schadelijke stoffen in de grond zitten.

Veldonderzoek

Dit is de belangrijkste stap voor de NEN 5740. We voeren een fysieke test uit op locatie waarbij we bodemmonsters afnemen. Deze nemen we af door een aantal grondboringen te doen. Ook plaatsen we een peilbuis om de kwaliteit van het grondwater te bepalen. 

We voeren meerdere grondboringen uit en verwerken deze aan de hand van verschillende mengmonsters. 

Analyse

De meetresultaten worden vervolgens meegenomen naar een laboratorium waar we de gegevens analyseren.

Resultaten

Aan de hand van de officiële NEN 5740 normen, controleren we of het betreffende stuk grond aan alle richtlijnen voldoet. Als opdrachtgever of klant krijg je standaard een uitgebreide rapportage met alle relevante conclusies.

Advies

Blijkt dat het stuk grond aan de normen voldoet? Dan leggen we dit vast in een officieel rapport. Is dit niet het geval, dan adviseren we vervolgstappen.

Een NEN 5740 bodemonderzoek bij Dijkstra Milieutechniek

Op korte termijn een verkennend bodemonderzoek laten doen? Neem dan gerust contact met ons op. Het team van Dijkstra Milieutechniek staat voor je klaar en handelt snel. 

Stuur ons een kort bericht met een toelichting van het betreffende project. Zit er meer haast achter? Bel ons dan vooral.

Opdrachtgevers

Veelgestelde vragen over Milieukundig Bodemonderzoek

Wanneer is een bodemonderzoek wettelijk verplicht?

Voor elke vorm van graafwerkzaamheden is een bouwvergunning nodig. Om deze vergunning te krijgen, is een milieutechnisch bodemonderzoek wettelijk verplicht. Bij enige vorm van milieubelastende inrichting, ontwikkeling van een specifieke locatie of bij grondverzet is een milieutechnisch onderzoek nodig. Dit valt onder de Wet bodembescherming (Wbb).

Hoelang duurt een bodemonderzoek?
Een volledig bodemonderzoek duurt bij Dijkstra Milieutechniek ongeveer vier weken. Na vier weken leveren we een volledige rapportage die inzicht geeft in het verkrijgen van een bouwvergunning. Sneller is mogelijk in overleg.
Hoelang is een bodemonderzoek geldig?

Dit is afhankelijk van de locatie van de betreffende grond en graafwerkzaamheden. Normaal gesproken is een bodemonderzoek 3 tot 5 jaar geldig.