Waarom een AP04 keuring verplicht is voor schone grond

Graven op een industrie- of bouwterrein en ga je stukken grond verplaatsen? Dan is de kans groot dat je een AP04 keuring nodig hebt, ook wel een partijkeuring genoemd. Het is namelijk wettelijk verplicht om de kwaliteit van de grond te bepalen.

Wat je moet weten over een AP04 keuring 

Als projectontwikkelaar, bouwbedrijf of aannemer heb je een plicht om goed vooronderzoek te laten doen. Bijvoorbeeld als je gaat ontgraven, grond gaat verplaatsen of deze gaat afvoeren. De kwaliteit van de grond moet altijd getoetst worden, en daar is de AP04 keuring voor. 

Deze keuring moet worden uitgevoerd conform het besluit bodemkwaliteit. Dit zijn de officiële regels voor bodembeheer. In de praktijk betekent dit dat er een aantal criteria zijn waaraan de grond moet voldoen om als “schoon” bestempeld te worden. 

Zware metalen

Een AP04 keuring is dus een onderzoek waarbij je een analyse laat doen over de betreffende grond. In deze analyse worden een aantal parameters meegenomen. De zware metalen in de grond bijvoorbeeld zoals lood, zink en koper, maar ook minerale olie en PFAS.

BRL SIKB 1000

Bij een partijkeuring worden er een aantal monsters afgenomen conform de BRL, dit is de beoordelingsrichtlijn. In dit geval is dat volgens de BRL SIKB 1000. Dit zijn de officiële regels voor het uitvoeren van een monsterneming. Voor sommige ontwikkelaars en aannemers is dit een onbekende term, maar voor een milieutechniek bedrijfmilieutechniekbedrijf is dit bekende materie.

Protocol 1001 

De criteria voor een partijkeuring grond of baggerspecie staan opgenomen in protocol 1001. Dit protocol is opgenomen in de BRL SIKB 1000. Volgens deze richtlijnen is het verplicht een stuk grond te toetsen op het stoffenpakket met de zware metalen.

Wanneer is een AP04 keuring nodig?

Een AP04 keuring laat je uitvoeren op het moment dat je: 

  • Een bodem- en baggerspecie boven de 50 m3 doet 
  • Grond gaat afvoeren of gaat verplaatsen buiten het project 
  • Gaat werken zonder een gesloten grondbalans 

Het komt erop neer dat je bij het werken met grond, het in de meeste gevallen verplicht is om een AP04 keuring te laten doen. Ga je partijen grond verplaatsen? Laat dan een AP04 keuring doen. Zo weet je zeker of de kwaliteit van de grond volgens de normen is.

De partijgrootte van 10 000 ton

Er zit een maximale omvang aan een partijkeuring of een AP04 keuring. Dat is 10 000 ton. Hoe zit dit? 

In de officiële regeling voor bodemkwaliteit staat opgenomen waaraan een partijkeuring moet voldoen. Een belangrijke criteria hier is dat een partij grond uit maximaal 10 000 ton bestaat. 

Een officieel bedrijf in de milieutechniek neemt dan monsters af van tenminste 100 grepen, waarvan 2 verschillende mengmonsters worden samengesteld. Deze worden vervolgens in een laboratorium volgens de AP04 normen onderzocht. 

Over het algemeen worden partijen per 10 000 ton gekeurd. Er is een uitzondering: als het om asbestverdachte partijen gaat, dan gaat het per 2000 ton.

Hoe voert Dijkstra Milieutechniek een AP04 keuring uit?

We werken altijd volgens een vast stappenplan. Elke keuring begint met een gedegen vooronderzoek. Dit doen we vanaf de bureauzijde en op basis van officiële documentatie. 

Vervolgens weten wij welke parameters we gaan meenemen in de analyse. Daarna komen we langs op locatie om de monsters af te nemen. Deze nemen we vervolgens mee naar het laboratorium en analyseren we volgens de officiële normen. 

Aan de hand van de resultaten weten we vervolgens of de partijen grond aan de kwaliteitsnormen voldoen. 

Meer weten over het uitvoeren van een AP04 keuring? Stuur ons een bericht of bel ons gerust. 

Opdrachtgevers

Veelgestelde vragen over Milieukundig Bodemonderzoek

Wanneer is een bodemonderzoek wettelijk verplicht?

Voor elke vorm van graafwerkzaamheden is een bouwvergunning nodig. Om deze vergunning te krijgen, is een milieutechnisch bodemonderzoek wettelijk verplicht. Bij enige vorm van milieubelastende inrichting, ontwikkeling van een specifieke locatie of bij grondverzet is een milieutechnisch onderzoek nodig. Dit valt onder de Wet bodembescherming (Wbb).

Hoelang duurt een bodemonderzoek?
Een volledig bodemonderzoek duurt bij Dijkstra Milieutechniek ongeveer vier weken. Na vier weken leveren we een volledige rapportage die inzicht geeft in het verkrijgen van een bouwvergunning. Sneller is mogelijk in overleg.
Hoelang is een bodemonderzoek geldig?

Dit is afhankelijk van de locatie van de betreffende grond en graafwerkzaamheden. Normaal gesproken is een bodemonderzoek 3 tot 5 jaar geldig.