Schoongrondverklaring

Wat is een Schoongrondverklaring?

Een schoongrondverklaring is een officieel document dat vertelt dat de bodemkwaliteit van een specifieke locatie voldoet aan de vastgestelde milieunormen. Bij Dijkstra Milieutechniek begrijpen we dat dit certificaat van groot belang is voor projecten. Daarom bieden wij gespecialiseerde diensten aan om u te helpen bij het verkrijgen van een schoongrondverklaring.

Hoe wij te werk gaan

Bij Dijkstra Milieutechniek geloven we in een grondige aanpak van bodemonderzoek. Ons team voert een verkennend bodemonderzoek uit om de bodemkwaliteit in kaart te brengen. Het is in feite een technische analyse, waarbij in kaart wordt gebracht of er sprake is van bodemverontreiniging en of de grond geschikt is voor het beoogde gebruik van de locatie.

In het vooronderzoek vragen we de historische gegevens op van de locatie. Vervolgens begeven we ons ter plaatse voor veldwerk, inclusief het afnemen van monsters. Onze veldwerkploeg neemt deze monsters mee en laat deze in het laboratorium analyseren. Het verkennend bodemonderzoek wordt uitgevoerd volgens de NEN 5740 norm.

Dit gedetailleerde rapport biedt inzicht in de mate van bodemverontreiniging en stelt u in staat om de benodigde maatregelen te nemen. Bij Dijkstra Milieutechniek streven we naar transparantie en nauwkeurigheid in al onze rapportages.

Schoongrondverklaring-afbeelding

Wanneer is de verklaring nodig?

Een schoongrondverklaring moet worden aangevraagd in situaties waarbij er behoefte is aan officiële bevestiging dat de bodemkwaliteit van een specifieke locatie voldoet aan de geldende milieunormen. Hier zijn enkele situaties waarin het aanvragen van een schoongrondverklaring relevant is:

  1. Vastgoedontwikkeling: Bij het plannen van een nieuwbouwproject, of het nu gaat om woningbouw, commerciële ontwikkeling of infrastructuurprojecten kan een schoongrondverklaring vereist zijn. Dit zorgt ervoor dat de bodem geschikt is voor de beoogde nieuwe bestemming en dat er geen schadelijke stoffen aanwezig zijn.

  1. Herontwikkeling van terreinen: Bij de herontwikkeling van voormalige industriële terreinen of brownfield locaties is een schoongrondverklaring vaak noodzakelijk. Deze gebieden kunnen historisch gezien verontreinigd zijn en een schoongrondverklaring bevestigt dat eventuele verontreinigingen zijn aangepakt.

  1. Verkoop of overdracht van vastgoed: Bij de verkoop of overdracht van onroerend goed kan een schoongrondverklaring nodig zijn om de nieuwe eigenaar te verzekeren dat de bodem vrij is van verontreinigingen en dat het vastgoed voldoet aan de wettelijke normen.

  1. Financiële transacties: Sommige financiële instellingen kunnen een schoongrondverklaring vereisen als voorwaarde voor financiering, vooral bij projecten waarbij de bodemkwaliteit van belang is voor de waarde van het onroerend goed.

  1. Milieuregelgeving: In sommige gevallen kan lokale milieuregelgeving vereisen dat een schoongrondverklaring wordt verkregen voordat bepaalde activiteiten op een locatie mogen plaatsvinden.

  1. Voorkomen van aansprakelijkheid: Voor eigenaren van terreinen kan het verkrijgen van een schoongrondverklaring een belangrijke rol spelen bij het voorkomen van aansprakelijkheid voor mogelijke bodemverontreiniging.

Neem contact op

Bij Dijkstra Milieutechniek staan we klaar om u te helpen bij het verkrijgen van een schoongrondverklaring waardoor u aan wettelijke verplichting kunt voldoen en niet onnodige vertraging oploopt. Neem vandaag nog contact met ons op om uw bodemonderzoek te plannen en vertrouw op onze milieutechnische expertise. Wij zorgen voor duidelijke meetresultaten, zodat u moeiteloos de schoongrondverklaring kunt ontvangen.

Opdrachtgevers

Veelgestelde vragen over Milieukundig Bodemonderzoek

Wanneer is een bodemonderzoek wettelijk verplicht?

Voor elke vorm van graafwerkzaamheden is een bouwvergunning nodig. Om deze vergunning te krijgen, is een milieutechnisch bodemonderzoek wettelijk verplicht. Bij enige vorm van milieubelastende inrichting, ontwikkeling van een specifieke locatie of bij grondverzet is een milieutechnisch onderzoek nodig. Dit valt onder de Wet bodembescherming (Wbb).

Hoelang duurt een bodemonderzoek?
Een volledig bodemonderzoek duurt bij Dijkstra Milieutechniek ongeveer vier weken. Na vier weken leveren we een volledige rapportage die inzicht geeft in het verkrijgen van een bouwvergunning. Sneller is mogelijk in overleg.
Hoelang is een bodemonderzoek geldig?

Dit is afhankelijk van de locatie van de betreffende grond en graafwerkzaamheden. Normaal gesproken is een bodemonderzoek 3 tot 5 jaar geldig.