Partijkeuring AP04

Voor werkzaamheden waarbij stukken grond worden verplaatst of hergebruikt

Een partijkeuring, ook bekend als een AP04-keuring, is een essentieel onderzoek voor een specifieke partij grond of baggerspecie die verwijderd of verplaatst moet worden. Het primaire doel is om de milieuhygiënische kwaliteit van de grond te bepalen, conform de normen van het Besluit Bodemkwaliteit. Bedrijven die grond of bouwstoffen willen toepassen, verplaatsen of verwijderen, dienen een partijkeuring uit te voeren om ervoor te zorgen dat dit in overeenstemming gebeurt met de vastgestelde normen.

Officiële normen

Een partijkeuring biedt niet alleen inzicht in de kwaliteit van de grond, maar ook in de mogelijkheden voor toepassing ervan. Tijdens graafwerkzaamheden komen namelijk verschillende bouwstoffen vrij. Het is van belang dat deze grond niet zomaar elders wordt hergebruikt, maar eerst aan een partijkeuring wordt onderworpen om te waarborgen dat de kwaliteit van het grondwater wordt gehandhaafd volgens de voorschriften van BRL SIKB 1000 en conform het Besluit Bodemkwaliteit.

Stappenplan

Het proces van een partijkeuring omvat verschillende stappen. Allereerst wordt er een vooronderzoek uitgevoerd waarbij de geschiedenis van de locatie wordt bekeken. Op basis hiervan worden relevante parameters vastgesteld voor het verdere onderzoek. Vervolgens worden er monsters genomen van de grond en baggerspecie, die in het laboratorium worden geanalyseerd. Aan de hand van de resultaten van deze analyse kan worden bepaald of de grond voldoet aan de gestelde normen volgens het Besluit Bodemkwaliteit.

Opdrachtgevers

Veelgestelde vragen over partijkeuringen

Wat is het verschil tussen een partijkeuring en een bodemonderzoek?
Beide procedures worden uitgevoerd in het kader van bouwprojecten. Een bodemonderzoek is een beoordeling van de bodemkwaliteit op een stuk grond. Bij een partijkeuring wordt er gekeken naar de milieuhygiënische kwaliteit van grond, om te bepalen of deze grond verwijderd of hergebruikt mag worden. De twee procedures lijken in uitvoering op elkaar, maar de doelen verschillen.
Hoelang is een partijkeuring geldig?

Een partijkeuring heeft geen maximale geldigheidstermijn. Het is vooral relevant wat er binnen een bepaalde periode is gebeurd. Een partijkeuring is maatwerk. Er wordt altijd gekeken wat er met een stuk grond is gebeurd binnen een bepaalde periode.

Hoeveel tijd neemt een partijkeuring in beslag?
Een partijkeuring neemt gemiddeld genomen twee weken in beslag. Na één week zijn de eerste uitslagen bekend. Uitslagen van keuring zelf zijn er binnen een week na uitvoering van het veldonderzoek.