Omgevingswet voor dummies

Begin januari 2024 heeft de implementatie van de Omgevingswet plaatsgevonden. Voorheen bestond deze wet uit 26 afzonderlijke wetten, maar deze zijn nu samengevoegd tot één alomvattende wet. Dit heeft geleid tot een behoorlijke uitdaging voor veel ondernemers en burgers om te begrijpen hoe deze nieuwe wet in de fysieke leefomgeving werkt.

In dit artikel ‘Omgevingswet voor dummies’ hebben we samengevat hoe de nieuwe Omgevingswet zich verhoudt tot milieutechniek.

Wat houdt de Omgevingswet in?

De Omgevingswet bundelt diverse regels met betrekking tot de bouw, het milieu, de natuur, water- en waterschappen, en alle aspecten van ruimtelijke ordening. Deze wet is relevant voor een breed scala aan organisaties en bedrijven, waaronder:

  • De bouwsector 
  • De vastgoedbranche 
  • Projectontwikkelaars 
  • Milieubeheer-organisaties 
  • Waterbedrijven 
  • Adviesbureaus 

Kortom, iedereen die betrokken is bij activiteiten zoals het bouwen van nieuwe wijken, grondwerken, waterverplaatsing, of restauratie van gebouwen, zal automatisch te maken krijgen met de Omgevingswet.

Welke wetten vallen onder de Omgevingswet?

Voorheen bestond de Omgevingswet uit 26 verschillende wetten, waaronder de Wet Ruimtelijke Ordening en de Waterwet. Nu zijn al deze wetten samengebracht onder één nieuwe wet. Ondanks jarenlange zorgen en kritiek over de complexiteit van deze nieuwe wet, is deze uiteindelijk toch geïmplementeerd. De praktijk zal moeten uitwijzen of deze zorgen terecht waren.

Een belangrijke vraag is hoe bodemonderzoeken en partijkeuringen zijn vastgelegd onder de Omgevingswet.

De Omgevingswet en bodemonderzoeken

De nieuwe wet brengt tientallen wijzigingen met zich mee, die te vinden zijn op de website van het Informatiepunt Leeromgeving. Zelfs voor experts en ervaren bodemonderzoekers kan het nog steeds een uitdaging zijn om alle veranderingen te begrijpen. Wat we wel weten, is dat bodemprocedures eenvoudiger worden onder de nieuwe wet. Er zijn nieuwe vergunningsregels die beter aansluiten op gemeentelijke plannen, waardoor het makkelijker wordt om te voldoen aan gemeentelijke normen. Ook is het niet langer verplicht om bekende verontreinigingen te saneren. In plaats daarvan is alleen bureauonderzoek nodig, gevolgd door een melding bij de lokale gemeente. Als er geen verrassingen zijn wat betreft de bodemkwaliteit uit het bureauonderzoek, mogen de activiteiten worden uitgevoerd zonder sanering.

Vragen over toepassing van de Omgevingswet

De nieuwe wet heeft als voornaamste doel om vergunningen gemakkelijker te maken, volgens de insteek van de overheid. Bij Dijkstra Milieutechniek delen we dit geloof, maar we begrijpen ook dat het soms lastig kan zijn om de juiste informatie te vinden.

Mocht je vragen hebben of tegen uitdagingen aanlopen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. We staan klaar om jou verder te helpen.

Opdrachtgevers

Veelgestelde vragen over Milieukundig Bodemonderzoek

Wanneer is een bodemonderzoek wettelijk verplicht?

Voor elke vorm van graafwerkzaamheden is een bouwvergunning nodig. Om deze vergunning te krijgen, is een milieutechnisch bodemonderzoek wettelijk verplicht. Bij enige vorm van milieubelastende inrichting, ontwikkeling van een specifieke locatie of bij grondverzet is een milieutechnisch onderzoek nodig. Dit valt onder de Wet bodembescherming (Wbb).

Hoelang duurt een bodemonderzoek?
Een volledig bodemonderzoek duurt bij Dijkstra Milieutechniek ongeveer vier weken. Na vier weken leveren we een volledige rapportage die inzicht geeft in het verkrijgen van een bouwvergunning. Sneller is mogelijk in overleg.
Hoelang is een bodemonderzoek geldig?

Dit is afhankelijk van de locatie van de betreffende grond en graafwerkzaamheden. Normaal gesproken is een bodemonderzoek 3 tot 5 jaar geldig.