Hoe herken je asbest en hoe kom je er vanaf?

Heb je een huis of pand met een bouwjaar van voor 1994? Dan is de kans groot dat er tijdens de bouw asbest is gebruikt. Sinds 1994 is asbest een verboden product, omdat het gevaarlijk voor onze gezondheid is. Het is wettelijk verplicht om losgelaten asbest te laten verwijderen. 

Wat is asbest?

Asbest is een verzamelnaam voor materialen met een vezelachtige structuur die hittebestendig zijn. Asbest bestaat uit microscopische kleine vezels die sterk, lang en dun zijn. 

In Nederland is chrysotiel de asbestsoort die het meest voorkomt. Chrysotiel staat ook wel bekend als het witte asbest. In ruim 90% van de gevallen is het asbest dat we in Nederland hebben chrysotiel. Daarnaast komen de soorten amosiet (bruine asbest) en crocidoliet (blauwe asbest) ook nog op regelmatige basis voor in Nederland. 

Hoe gevaarlijk is asbest?

Chrysotiel, de meest voorkomende asbeststof, is gevaarlijk en kankerverwekkend. Gelukkig is deze stof in Nederland vooral toegepast in materialen onder normale en verantwoordelijke omstandigheden. Hierdoor komen er geen vezels vrij, waardoor asbest in Nederland over het algemeen niet gevaarlijk is. 

Meestal moet je wel jaren in aanraking zijn geweest met asbest voor dat het je lichaam echt kan aantasten. De hoeveelheid asbestvezels en hoe vaak je deze hebt ingeademd, zorgt voor een groter risico. Hoe meer en vaker, hoe groter de kans is op een dodelijke ziekte. Uiteindelijk is er een kans dat je longkanker of mesothelioom (longvlies- of buikvlieskanker) oploopt. 

Hoe herken je asbest?

Het probleem met asbest is dat je het vaak niet ziet, omdat het in een product of achter muren en platen zit. Het herkennen van asbest gebeurt daarom ook pas vaak wanneer het asbesthoudende materiaal is gebroken of beschadigd. Pas dan kun je het asbest zien zitten. 

Je kan twee vormen van asbest in je pand hebben: hechtgebonden asbest en niet-hechtgebonden asbest – ook wel bekend als losgebonden asbest.

Hechtgebonden Asbest

Hechtgebonden asbest bestaat uit asbestvezels die stevig zijn gebonden aan een asbesthoudend materiaal. Het zit in producten als oude remschijven en de meest bekende golfplaten op het dak. In deze staat komen vezels veel minder snel vrij en vormen ze haast geen risico voor onze gezondheid. 

Losgebonden asbest

Losgebonden asbest zijn asbestvezels die juist niet stevig zijn gebonden aan materialen. Het zit vaak achter panelen of rondom de isolatie. In deze toestand komen de vezels snel vrij en vormen ze een groot risico voor ons menselijk lichaam.

Hoe verwijder ik de asbest?

Voordat asbest verwijderd kan worden, is het belangrijk om de schaal van het probleem te bepalen. De context is bepalend. In sommige gevallen mag je asbest zelf verwijderen of inleveren bij een milieustraat.  Dat is het geval als het om minder dan 35 m2 aan hechtgebonden materiaal gaat – bijvoorbeeld bij golfplaten, vloertegels en niet-gelijmde vloerbedekking. 

Gaat het aantal vierkante meter daarboven? Schakel dan een gespecialiseerd bedrijf in. Voordat asbest verwijderd kan worden, moet er eerst een asbestinventarisatie plaatsvinden. Vervolgens kan een bedrijf beginnen met het verwijderen en komt er een eindcontrole. 

Voor het verwijderen van asbest werken de meeste bedrijven met een secuur en nauwkeurig stappenplan. Hier meer over weten? Neem gerust contact met ons op.

Asbestinventarisatie

Het is verplicht om een officiële asbestinventarisatie te laten uitvoeren door een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf, zoals Dijkstra Milieutechniek. Het asbestinventarisatiebedrijf stelt een rapport op door onderzoek te doen naar welke asbesthoudende materialen aanwezig zijn. Het asbestinventarisatierapport moet bij de sloopmelding, anders mag het verwijderingsbedrijf niet starten. 

Asbest verwijderen

Na de inventarisatie kan het verwijderen van de asbest beginnen. Zoals gezegd, is het afhankelijk van het aantal vierkante meters of je dit zelf kan doen of door een bedrijf laten uitvoeren. 

Als opdrachtgever ben je verantwoordelijk voor het feit dat alle asbest wordt verwijderd, of dat goed hechtgebonden asbest kan blijven zitten. Het afval moet worden verwijderd door de saneerder, dat mag je niet zelf naar de stort brengen.

Eindcontrole

Na het verwijderen is het proces nog niet afgerond. Er wordt daarna gecontroleerd of er nog asbestmateriaal is achtergebleven. Dit moet worden gedaan door een bedrijf dat geaccrediteerd is. 

Bij een buitensanering vindt een visuele inspectie plaats, want vaak kan je de asbest met het blote oog zien in het dak. Het is namelijk beschadigd geraakt  en dan is de asbest zichtbaar. Er worden tijdens een buitensanering geen monsters afgenomen, of luchtmetingen gedaan. 

Bij een binnensanering moet er een luchtmeting worden gedaan door een geaccrediteerd laboratorium. Vaak heb je binnen meer last van losgebonden asbest wat achter panelen in het plafond zit, of achter de isolatie. De asbest is dan niet zichtbaar, maar is wel te meten via de luchtmeting die wordt uitgevoerd door een bedrijf.

Een luchtmeting bestaat uit het afnemen van kleefmonsters, zodat de vezels in de lucht worden opgevangen. 

Wanneer de eindcontrole is goedgekeurd mag iedereen de saneringslocatie weer betreden. Er wordt een melding gemaakt dat het asbest verwijderd is en dan is het proces van verwijderen afgerond.  

Offerte aanvragen voor een asbestinventarisatie 

Bij Dijkstra Milieutechniek kan je een offerte aanvragen voor de asbestinventarisatie. Zeker weten dat er geen gevaarlijke asbest aanwezig is in jouw pand of woning? Kies voor zekerheid en haak Dijkstra Milieutechniek aan!

Opdrachtgevers

Veelgestelde vragen over Milieukundig Bodemonderzoek

Wanneer is een bodemonderzoek wettelijk verplicht?

Voor elke vorm van graafwerkzaamheden is een bouwvergunning nodig. Om deze vergunning te krijgen, is een milieutechnisch bodemonderzoek wettelijk verplicht. Bij enige vorm van milieubelastende inrichting, ontwikkeling van een specifieke locatie of bij grondverzet is een milieutechnisch onderzoek nodig. Dit valt onder de Wet bodembescherming (Wbb).

Hoelang duurt een bodemonderzoek?
Een volledig bodemonderzoek duurt bij Dijkstra Milieutechniek ongeveer vier weken. Na vier weken leveren we een volledige rapportage die inzicht geeft in het verkrijgen van een bouwvergunning. Sneller is mogelijk in overleg.
Hoelang is een bodemonderzoek geldig?

Dit is afhankelijk van de locatie van de betreffende grond en graafwerkzaamheden. Normaal gesproken is een bodemonderzoek 3 tot 5 jaar geldig.