Historisch bodemonderzoek

Voor een veilige en verantwoorde ontwikkeling van jouw locatie

Bij Dijkstra Milieutechniek begrijpen we hoe belangrijk het is om de bodemkwaliteit van een locatie grondig te kennen voordat er plannen worden gemaakt voor het huidige en toekomstige gebruik van de onderzoekslocatie. Of het nu gaat om bouwprojecten, de aanleg van infrastructuur of andere ontwikkelingen, het uitvoeren van een historisch bodemonderzoek is een cruciale eerste stap.

Wat is een historisch bodemonderzoek?

Een historisch bodemonderzoek is een vooronderzoek conform de NEN 5725 richtlijnen. Dit onderzoek is gericht op het verzamelen en analyseren van historische informatie over de onderzoekslocatie. Hiermee beoordelen we of er sprake is van een mogelijke bodemverontreiniging door vroegere activiteiten. Dit type onderzoek wordt vaak gevolgd door een verkennend bodemonderzoek wanneer er aanwijzingen zijn van mogelijke vervuiling.

Waarom een historisch bodemonderzoek?

Het doel van een historisch bodemonderzoek is om te bepalen of een locatie verdacht of onverdacht is op het gebied van bodemverontreiniging. Dit is essentieel voor het maken van geïnformeerde beslissingen over de verdere stappen die nodig zijn voor veilig en duurzaam gebruik van de grond.

Het proces van een historisch bodemonderzoek

Locatie inspectie en dataverzameling

Het proces begint met een grondige locatie inspectie en het verzamelen van alle relevante historische gegevens. Hierbij kijken we naar oude kaarten, archieven, milieuvergunningen en rapporten over de bodemopbouw en geohydrologie van de locatie. Deze data geven ons inzicht in de activiteiten die in het verleden op de locatie hebben plaatsgevonden en mogelijke bronnen van verontreiniging.

Analyse van historische data

We analyseren de verzamelde gegevens om te bepalen of de locatie als verdacht of onverdacht moet worden aangemerkt. Verdachte locaties zijn die waar activiteiten hebben plaatsgevonden die potentieel schadelijk zijn voor de bodemkwaliteit, zoals industriële productie of chemische opslag.

Vooronderzoek conform NEN 5725

Het historisch onderzoek wordt uitgevoerd conform de NEN 5725 normen, die de methodologie en eisen voor dergelijke onderzoeken specificeren. Dit zorgt ervoor dat het onderzoek betrouwbaar en consistent is, en dat de bevindingen bruikbaar zijn voor verdere milieukundige onderzoeken.

Verdere stappen: Verkennend bodemonderzoek

In sommige gevallen is het noodzakelijk om na het historisch onderzoek een verkennend bodemonderzoek uit te voeren, vooral als de locatie als verdacht wordt aangemerkt. Dit onderzoek, uitgevoerd volgens NEN 5740, omvat het nemen van bodemmonsters en het uitvoeren van veld- en laboratoriumanalyses om de daadwerkelijke bodemkwaliteit te bepalen.

De voordelen van historisch bodemonderzoek bij Dijkstra Milieutechniek

Bij Dijkstra Milieutechniek beschikken we over de expertise en ervaring om grondige en nauwkeurige historische bodemonderzoeken uit te voeren. Onze aanpak omvat:

  • Grondige locatie inspectie: We verzamelen en analyseren uitgebreide historische gegevens.
  • Nauwkeurige analyse: Onze specialisten beoordelen de gegevens zorgvuldig om de juiste conclusies te trekken.
  • Transparante rapportage: We leveren duidelijke en gedetailleerde rapporten die je helpen bij het maken van weloverwogen beslissingen.
  • Integrale aanpak: Indien nodig kunnen we het historisch onderzoek aanvullen met een verkennend bodemonderzoek.

Neem contact op

Wil je meer weten over hoe een historisch bodemonderzoek kan bijdragen aan jouw project? Neem contact op met Dijkstra Milieutechniek voor deskundig advies en ondersteuning. Ons team staat klaar om je te helpen bij elke stap van het proces, van locatie inspectie tot uitgebreide bodemanalyses.

Bel ons of vraag een offerte aan. Samen zorgen we voor een veilige en verantwoorde ontwikkeling van jouw locatie.

Opdrachtgevers

Veelgestelde vragen over Milieukundig Bodemonderzoek

Wanneer is een bodemonderzoek wettelijk verplicht?

Voor elke vorm van graafwerkzaamheden is een bouwvergunning nodig. Om deze vergunning te krijgen, is een milieutechnisch bodemonderzoek wettelijk verplicht. Bij enige vorm van milieubelastende inrichting, ontwikkeling van een specifieke locatie of bij grondverzet is een milieutechnisch onderzoek nodig. Dit valt onder de Wet bodembescherming (Wbb).

Hoelang duurt een bodemonderzoek?
Een volledig bodemonderzoek duurt bij Dijkstra Milieutechniek ongeveer vier weken. Na vier weken leveren we een volledige rapportage die inzicht geeft in het verkrijgen van een bouwvergunning. Sneller is mogelijk in overleg.
Hoelang is een bodemonderzoek geldig?

Dit is afhankelijk van de locatie van de betreffende grond en graafwerkzaamheden. Normaal gesproken is een bodemonderzoek 3 tot 5 jaar geldig.