Grond laten testen op vervuiling

Wat is bodemkwaliteit?

Sta je op het punt om een project te starten op een specifiek stuk land? Dan is het essentieel om te weten of de bodem vrij is van schadelijke stoffen. Chemische materialen, olieproducten en pesticiden kunnen de natuurlijke bodemkwaliteit ernstig aantasten. Het is daarom belangrijk om deze risico’s tijdig uit te sluiten. 

Met een verkennend bodemonderzoek volgens de NEN 5740 normen, krijg je een duidelijk beeld van de bodemkwaliteit. Wil je meer weten over dit proces? Lees dan verder.

Een verkennend bodemonderzoek

Een verkennend bodemonderzoek kan voor diverse doeleinden worden uitgevoerd. Bouwbedrijven, projectontwikkelaars en gemeenten laten vaak een dergelijk onderzoek doen om zekerheid te hebben over de bodemgesteldheid van hun projectlocaties.

NEN 5740 normen

De NEN 5740 is de officiële richtlijn voor het uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek. Deze norm beschrijft de stappen en procedures die gevolgd moeten worden om de bodemkwaliteit betrouwbaar te beoordelen.

Voorbeelden van een bodemonderzoek

Een verkennend bodemonderzoek, ook wel een schoongrondverklaring genoemd, is geschikt voor zowel particulieren als bedrijven. Situaties waarin zo’n onderzoek noodzakelijk kan zijn, zijn onder andere:

  • Aanbouw van een woning
  • Nieuwbouwprojecten
  • Kelderbouw
  • Funderingsherstel
  • Aanleg van ondergrondse kabels en leidingen

Wanneer doe je een NEN 5740 bodemonderzoek?

Een NEN 5740 bodemonderzoek is de standaardvorm van bodemonderzoek en wordt uitgevoerd wanneer er nog geen informatie beschikbaar is over de bodemkwaliteit van een locatie. Dit is vaak het geval bij terreinen die lange tijd ongebruikt zijn gebleven, zoals landbouwgrond die wordt omgezet in woonwijken of gebieden waar nieuwe kabels en leidingen gelegd moeten worden. Ook voor particuliere woningen kan een verkennend bodemonderzoek relevant zijn.

Waaruit bestaat een verkennend bodemonderzoek?

Een NEN 5740 bodemonderzoek bestaat uit verschillende stappen:

Bureauonderzoek

We starten met een grondig bureauonderzoek waarbij we alle beschikbare informatie over de betreffende locatie verzamelen. Dit omvat het raadplegen van openbare bronnen en historische gegevens om een eerste inschatting te maken van mogelijke bodemverontreiniging.

Veldonderzoek

Het veldonderzoek is de kern van het bodemonderzoek. We voeren ter plaatse diverse bodemmonsters af door middel van grondboringen. Daarnaast plaatsen we peilbuizen om de kwaliteit van het grondwater te meten. De verzamelde monsters worden geanalyseerd om een compleet beeld te krijgen van de bodemgesteldheid.

Analyse

De bodemmonsters worden naar een laboratorium gestuurd waar ze grondig worden geanalyseerd. Dit proces levert gedetailleerde informatie op over de aanwezigheid van schadelijke stoffen in de bodem.

Resultaten

Op basis van de NEN 5740 normen beoordelen we of de bodem voldoet aan de gestelde eisen. De opdrachtgever ontvangt een uitgebreide rapportage met alle bevindingen en conclusies.

Advies

Als de bodem aan de normen voldoet, leggen we dit vast in een officieel rapport. Indien er verontreiniging wordt aangetroffen, adviseren we over de te nemen vervolgstappen.

Grond laten testen op vervuiling door Dijkstra Milieutechniek

Wil je op korte termijn een verkennend bodemonderzoek laten uitvoeren? Neem dan contact op met Dijkstra Milieutechniek. Ons deskundige team staat klaar om snel en efficiënt te handelen.

Stuur ons een bericht met details over je project, vraag een offerte op of bel ons voor directe ondersteuning. We helpen je graag verder met een betrouwbare beoordeling van de bodemkwaliteit van jouw projectlocatie.

Opdrachtgevers

Veelgestelde vragen over Milieukundig Bodemonderzoek

Wanneer is een bodemonderzoek wettelijk verplicht?

Voor elke vorm van graafwerkzaamheden is een bouwvergunning nodig. Om deze vergunning te krijgen, is een milieutechnisch bodemonderzoek wettelijk verplicht. Bij enige vorm van milieubelastende inrichting, ontwikkeling van een specifieke locatie of bij grondverzet is een milieutechnisch onderzoek nodig. Dit valt onder de Wet bodembescherming (Wbb).

Hoelang duurt een bodemonderzoek?
Een volledig bodemonderzoek duurt bij Dijkstra Milieutechniek ongeveer vier weken. Na vier weken leveren we een volledige rapportage die inzicht geeft in het verkrijgen van een bouwvergunning. Sneller is mogelijk in overleg.
Hoelang is een bodemonderzoek geldig?

Dit is afhankelijk van de locatie van de betreffende grond en graafwerkzaamheden. Normaal gesproken is een bodemonderzoek 3 tot 5 jaar geldig.