Geotechnisch onderzoek

Geotechnisch onderzoek vormt de stevige basis voor elk bouwproject, van wolkenkrabbers tot snelwegen.

Waarom is geotechnisch onderzoek belangrijk?

Geotechnisch onderzoek is essentieel om de stabiliteit en draagkracht van de grond te beoordelen voordat er gebouwd wordt. Het identificeert risico’s zoals bodemerosie, instabiliteit en grondverzakkingen, waardoor ingenieurs passende funderingen en constructietechnieken kunnen ontwerpen.

Technieken voor geotechnisch onderzoek

Geotechnisch onderzoek omvat verschillende technieken om de eigenschappen en gedragingen van de bodem te beoordelen.

Sonderingsonderzoek

Sonderingsonderzoek is een essentieel onderdeel van geotechnisch onderzoek waarbij de vastheid van de bodem wordt gemeten om de juiste funderingsmethoden te bepalen. Tijdens dit onderzoek wordt een sondeerapparaat in de grond gedreven om de bodemgesteldheid te meten. De weerstand die het sondeerapparaat ondervindt tijdens het penetreren van de grond, wordt geregistreerd en geanalyseerd.  

Op basis van deze metingen kunnen ingenieurs belangrijke informatie verkrijgen over de draagkracht, samenstelling en dichtheid van de bodem. Deze gegevens zijn cruciaal bij het ontwerpen van veilige en stabiele funderingen voor bouwprojecten, zoals gebouwen, bruggen en wegen. Sonderingsonderzoek draagt ​​zo bij aan het waarborgen van de stabiliteit en duurzaamheid van bouwconstructies.

Bodem Schematisering

Bodem Schematisering is een proces binnen geotechnisch en geohydrologisch onderzoek waarbij de bodem wordt geanalyseerd en geschematiseerd. Tijdens dit proces worden maatgevende bodemprofielen vastgesteld en gekarakteriseerd. De technische professionals gebruiken verschillende technieken, zoals boringen en laboratoriumtesten, om informatie te verzamelen over de bodemgesteldheid, zoals de samenstelling, textuur en waterdoorlatendheid. Door deze gegevens te analyseren en te interpreteren, kunnen ingenieurs een gedetailleerd beeld krijgen van de bodemcondities op een specifieke locatie.

Bodem Schematisering biedt waardevolle inzichten voor diverse toepassingen, zoals het ontwerpen van funderingen voor bouwconstructies, het plannen van waterbouwkundige projecten en het beheren van bodemverontreiniging. Het stelt bouwkundigen in staat om weloverwogen beslissingen te nemen en passende technische oplossingen te bieden voor verschillende bouw- en milieugerelateerde uitdagingen.

Toepassingen van geotechnisch onderzoek

  • Bouwconstructies: Het bepalen van geschikte funderingen voor gebouwen en infrastructuur.
  • Waterbouw: Het analyseren van bodemgesteldheid voor dijken en dammen.
  • Milieu: Het onderzoeken van bodemverontreiniging en het plannen van saneringsmaatregelen.

Geotechnisch onderzoek laten uitvoeren

Wil je meer weten over geotechnisch onderzoek en wat Dijkstra Milieutechniek voor jou kan betekenen? Neem dan vooral contact met ons op of vraag onze offerte aan.

 

Opdrachtgevers

Veelgestelde vragen over Milieukundig Bodemonderzoek

Wanneer is een bodemonderzoek wettelijk verplicht?

Voor elke vorm van graafwerkzaamheden is een bouwvergunning nodig. Om deze vergunning te krijgen, is een milieutechnisch bodemonderzoek wettelijk verplicht. Bij enige vorm van milieubelastende inrichting, ontwikkeling van een specifieke locatie of bij grondverzet is een milieutechnisch onderzoek nodig. Dit valt onder de Wet bodembescherming (Wbb).

Hoelang duurt een bodemonderzoek?
Een volledig bodemonderzoek duurt bij Dijkstra Milieutechniek ongeveer vier weken. Na vier weken leveren we een volledige rapportage die inzicht geeft in het verkrijgen van een bouwvergunning. Sneller is mogelijk in overleg.
Hoelang is een bodemonderzoek geldig?

Dit is afhankelijk van de locatie van de betreffende grond en graafwerkzaamheden. Normaal gesproken is een bodemonderzoek 3 tot 5 jaar geldig.