Flora en Fauna Quickscan

Ben je van plan om als projectontwikkelaar een stuk grond aan te kopen, een nieuwbouwhuis te bouwen of een pand te slopen? Dan is het wettelijk verplicht om een Flora en Fauna onderzoek uit te laten voeren. Een quickscan is een goede en snelle manier om dat te regelen. 

Wat is een Flora en Fauna onderzoek?

Tijdens een Flora en Fauna quickscan wordt onderzoek gedaan naar planten en diersoorten binnen een specifiek plangebied. Er wordt hierbij onderzocht welke gevolgen bepaalde bouw- of sloopplannen hebben op een gebied – en dan met name voor de planten en dieren. De plannen zijn namelijk een ruimtelijke ingreep en dat kan impact hebben op het milieu en de omringende natuurlijke ecosystemen.  

Bij een flora en fauna onderzoek wordt beoordeeld of de voorgenomen activiteiten geen nadelige gevolgen hebben voor de beschermde planten- en diersoorten in Nederland. Een quickscan voldoet aan de wettelijke eisen en is een geschikt oriënterend onderzoek voor dit doel. Wanneer uit een QuickScan blijkt dat er ten aanzien van de Flora en Fauna geen aandachtspunten zijn, hoeft er geen nader onderzoek te worden uitgevoerd.  

Wanneer men wil gaan bouwen in of rondom een beschermd natuurgebied is de kans groot dat het niet door kan gaan. Je tast dan het beschermde natuurgebied te veel aan. 

Wat wordt er gedaan bij een flora en fauna quickscan?

Bij een quickscan wordt in kaart gebracht welke planten en dieren in het gebied leven en of er beschermde flora en fauna is. Het is eigenlijk een kort ecologisch onderzoek. Dat houdt in dat er gekeken wordt naar de leefomgeving van dieren en wat hun habitats zijn. Het is essentieel om dit te weten voordat men begint met bouwen, omdat de plannen mogelijk negatieve gevolgen hebben voor het leefgebied van dieren.

Eerst wordt er een veldinspectie gedaan. Hierbij gaan de onderzoekers het plangebied bekijken en op zoek naar beschermde planten- of diersoorten. Wanneer die niet aanwezig zijn wordt er gekeken of er sporen en resten van dieren zijn. Denk daarbij aan krabsporen op bomen, uitwerpselen, voedselresten. Verder wordt erg gelokaliseerd waar de dieren leven en wat hun vaste verblijfplaatsen zijn.

Vervolgens gaan de onderzoekers een bureaustudie doen. Er wordt dan een zoektocht gestart naar de bekende ecologische data en vragen eventueel de gegevens uit de nationale databank flora en fauna op. De onderzoekers proberen met alle data goed in beeld te brengen hoe het gebied eruit ziet en wat er leeft. 

Advies en rapport

Als de quickscan gedaan is, wordt er een rapport geschreven met een positief of negatief advies. In veel gevallen weet je dan of de plannen door kunnen gaan of niet. In sommige gevallen moeten er aanvullende onderzoeken worden gedaan, maar vaak is de quickscan genoeg. 

Flora en Fauna Quickscan laten uitvoeren

Wil je nou meer weten over de Flora en Fauna quickscan, neem dan vooral contact met ons op of vraag onze offerte aan. 

Opdrachtgevers

Veelgestelde vragen over partijkeuringen

Wat is het verschil tussen een partijkeuring en een bodemonderzoek?
Beide procedures worden uitgevoerd in het kader van bouwprojecten. Een bodemonderzoek is een beoordeling van de bodemkwaliteit op een stuk grond. Bij een partijkeuring wordt er gekeken naar de milieuhygiënische kwaliteit van grond, om te bepalen of deze grond verwijderd of hergebruikt mag worden. De twee procedures lijken in uitvoering op elkaar, maar de doelen verschillen.
Hoelang is een partijkeuring geldig?

Een partijkeuring heeft geen maximale geldigheidstermijn. Het is vooral relevant wat er binnen een bepaalde periode is gebeurd. Een partijkeuring is maatwerk. Er wordt altijd gekeken wat er met een stuk grond is gebeurd binnen een bepaalde periode.

Hoeveel tijd neemt een partijkeuring in beslag?
Een partijkeuring neemt gemiddeld genomen twee weken in beslag. Na één week zijn de eerste uitslagen bekend. Uitslagen van keuring zelf zijn er binnen een week na uitvoering van het veldonderzoek.