Flora en fauna onderzoek

Sta je op het punt om als projectontwikkelaar een nieuw stuk grond te verwerven, een nieuwbouwhuis te realiseren of een pand te slopen? Dan is het van essentieel belang om rekening te houden met de flora en fauna in het gebied. Dit is niet alleen een wettelijke verplichting, maar ook een cruciale stap in het behoud van de natuurlijke omgeving.

Wat is een Flora en Fauna onderzoek?

Een Flora en Fauna onderzoek is een onderzoek naar de planten en dieren binnen een specifiek plangebied. Hierbij wordt geanalyseerd welke effecten bepaalde bouw- of sloopplannen kunnen hebben op het milieu en de omringende ecosystemen. Het doel is om te beoordelen of de voorgenomen activiteiten geen schadelijke gevolgen zullen hebben voor de beschermde planten- en diersoorten in Nederland.

De werkwijze van een Flora en Fauna onderzoek

Eerst wordt er een veldinspectie uitgevoerd. Hierbij gaan wij het plangebied nauwkeurig bekijken en op zoek naar beschermde planten- en diersoorten. Indien deze niet aanwezig zijn, wordt er gekeken naar sporen en resten van dieren, zoals krabsporen op bomen, uitwerpselen of voedselresten.

Vervolgens wordt een bureaustudie uitgevoerd, waarbij gezocht wordt naar ecologische data, inclusief gegevens uit nationale databanken over flora en fauna. Dit alles om een volledig beeld te krijgen van het gebied en zijn biodiversiteit.

Advies en rapportage

Na afronding van het Flora en Fauna onderzoek wordt een rapport opgesteld met een positief of negatief advies. Dit biedt duidelijkheid over de haalbaarheid van de plannen en of er aanvullende onderzoeken nodig zijn. In de meeste gevallen voldoet de quickscan aan de vereisten, maar in sommige gevallen kunnen aanvullende onderzoeken noodzakelijk zijn.

Flora en Fauna onderzoek laten uitvoeren

Benieuwd naar wat een Flora en Fauna onderzoek voor jouw project kan betekenen? Neem dan gerust contact met ons op of vraag een offerte aan. Dijkstra Milieutechniek staat klaar om je te helpen bij het uitvoeren van een nauwkeurig en betrouwbaar onderzoek.

Opdrachtgevers

Veelgestelde vragen over partijkeuringen

Wat is het verschil tussen een partijkeuring en een bodemonderzoek?
Beide procedures worden uitgevoerd in het kader van bouwprojecten. Een bodemonderzoek is een beoordeling van de bodemkwaliteit op een stuk grond. Bij een partijkeuring wordt er gekeken naar de milieuhygiënische kwaliteit van grond, om te bepalen of deze grond verwijderd of hergebruikt mag worden. De twee procedures lijken in uitvoering op elkaar, maar de doelen verschillen.
Hoelang is een partijkeuring geldig?

Een partijkeuring heeft geen maximale geldigheidstermijn. Het is vooral relevant wat er binnen een bepaalde periode is gebeurd. Een partijkeuring is maatwerk. Er wordt altijd gekeken wat er met een stuk grond is gebeurd binnen een bepaalde periode.

Hoeveel tijd neemt een partijkeuring in beslag?
Een partijkeuring neemt gemiddeld genomen twee weken in beslag. Na één week zijn de eerste uitslagen bekend. Uitslagen van keuring zelf zijn er binnen een week na uitvoering van het veldonderzoek.