Flora en Fauna Quickscan

Bescherming van de flora en fauna is een harde eis bij bouwprojecten en graafwerkzaamheden

Ben je van plan om als projectontwikkelaar een stuk grond aan te kopen, een nieuwbouwhuis te bouwen of een pand te slopen? Dan is het wettelijk verplicht om een Flora en Fauna onderzoek uit te laten voeren. Een ecologische quickscan is een snelle en effectieve manier om hieraan te voldoen.

Wat is een Flora en Fauna onderzoek?

Bij een ecologische quickscan onderzoekt men de aanwezigheid van planten- en diersoorten binnen een specifiek plangebied. Dit onderzoek analyseert de mogelijke effecten van bouw- of sloopplannen op de lokale flora en fauna. Het is essentieel, omdat dergelijke ruimtelijke ingrepen de natuurlijke ecosystemen kunnen beïnvloeden.

Het flora en fauna onderzoek beoordeelt of de geplande activiteiten schadelijk zijn voor beschermde planten- en diersoorten in Nederland. Een quickscan voldoet aan de wettelijke eisen van de Wet natuurbescherming (Wnb) en is een geschikt oriënterend onderzoek. Wanneer een quickscan geen aandachtspunten voor flora en fauna aan het licht brengt, is aanvullend onderzoek meestal niet nodig.

Voor bouwprojecten in of nabij beschermde natuurgebieden is een quickscan cruciaal. Het beschermt waardevolle natuur en voorkomt mogelijke juridische problemen.

Wat gebeurt er bij een Ecologische Quickscan?

Een ecologische quickscan brengt in kaart welke planten en dieren in het gebied voorkomen en of er beschermde flora en fauna aanwezig is. Het is een kort, maar grondig ecologisch onderzoek dat inzicht geeft in de leefomgeving en habitats van dieren. Dit is cruciaal om de mogelijke negatieve gevolgen van bouwplannen te voorkomen.

De quickscan begint met een veldinspectie. Onderzoekers bezoeken het plangebied om beschermde planten- en diersoorten op te sporen. Als deze niet direct zichtbaar zijn, zoeken ze naar indirecte tekenen zoals sporen, uitwerpselen en voedselresten. Ze bepalen waar dieren leven en hun vaste verblijfplaatsen zijn.

Daarna voeren onze onderzoekers een bureaustudie uit. Hierbij wordt gebruikgemaakt van bestaande ecologische data en gegevens uit de nationale databank flora en fauna. Dit helpt om een compleet beeld te krijgen van de ecologische waarde van het gebied.

Advies en rapportage

Na de quickscan volgt een rapport met een positief of negatief advies. Dit rapport geeft duidelijkheid over de haalbaarheid van de plannen. In sommige gevallen is aanvullend onderzoek nodig, maar vaak volstaat de quickscan.

Ecologische Quickscan laten uitvoeren

Wil je meer weten over de Flora en Fauna quickscan of een offerte aanvragen? Neem contact op met Dijkstra Milieutechniek. Wij helpen je graag met een ecologische quickscan volgens de Wet natuurbescherming (Wnb). Zo weet je zeker dat je voldoet aan alle wettelijke vereisten en rekening houdt met de aanwezigheid van beschermde soorten en planten.

Met Dijkstra Milieutechniek ben je verzekerd van een grondig en betrouwbaar ecologisch onderzoek. Indien nodig voeren wij aanvullend onderzoek uit om de volledige impact van je plannen op de flora en fauna in kaart te brengen. Neem vandaag nog contact met ons op om te starten!

Opdrachtgevers

Veelgestelde vragen over partijkeuringen

Wat is het verschil tussen een partijkeuring en een bodemonderzoek?
Beide procedures worden uitgevoerd in het kader van bouwprojecten. Een bodemonderzoek is een beoordeling van de bodemkwaliteit op een stuk grond. Bij een partijkeuring wordt er gekeken naar de milieuhygiënische kwaliteit van grond, om te bepalen of deze grond verwijderd of hergebruikt mag worden. De twee procedures lijken in uitvoering op elkaar, maar de doelen verschillen.
Hoelang is een partijkeuring geldig?

Een partijkeuring heeft geen maximale geldigheidstermijn. Het is vooral relevant wat er binnen een bepaalde periode is gebeurd. Een partijkeuring is maatwerk. Er wordt altijd gekeken wat er met een stuk grond is gebeurd binnen een bepaalde periode.

Hoeveel tijd neemt een partijkeuring in beslag?
Een partijkeuring neemt gemiddeld genomen twee weken in beslag. Na één week zijn de eerste uitslagen bekend. Uitslagen van keuring zelf zijn er binnen een week na uitvoering van het veldonderzoek.