Stikstofonderzoek

Elk ontwikkelings- of bouwproject in Nederland dient zich te houden aan de stikstofnormen
Het vraagstuk rondom de uitstoot van stikstof is niet meer weg te denken uit het publieke debat. Hebben we het over het bouwen van huizen of over de woningnood? Dan praat je over stikstof. Een aanvraag voor een omgevingsvergunning zonder stikstofdepositieberekening wordt niet in behandeling genomen. Zonder stikstofonderzoek kan je dus niet beginnen met bouwen.

Aerius-berekening

Elk bouwproject heeft dus een stikstofonderzoek nodig. Bij een stikstofonderzoek berekenen wij alle vormen van stikstofuitstoot die bij een project worden gemaakt. Dit noemen we ook wel Aerius-berekening. Dit is een speciale rekenmachine die stikstof registreert en berekent op een bouwlocatie.

Natura2000

Bij een stikstofonderzoek berekenen we op locatie wat de uitstoot van stikstof is. Hierbij simuleren we waar de stikstof terechtkomt in de nabijgelegen natuur. Gaat het om een locatie die binnen een straal van 2 kilometer van een Natura2000 gebied ligt? Dan is de kans groot dat dit het natuurgebied gaat aantasten.

Inventarisatie

Tijdens ons onderzoek doen we een inventarisatie van alle bouwmachines en voertuigen. We berekenen hoeveel brandstof deze verbruiken en hoeveel uitstoot er veroorzaakt wordt. Ook de inzet van materialen en de bouwmethode nemen we mee in de berekening. Al deze factoren bepalen samen wat de geschatte stikstofuitstoot zal zijn. Blijkt dat deze te hoog is, dan geven we advies om de uitstoot te compenseren.

Opdrachtgevers

Veelgestelde vragen over Stikstofonderzoek

Wanneer heb ik een stikstofonderzoek nodig?
Een stikstofonderzoek is wettelijk verplicht als voor bepaalde werkzaamheden een omgevingsvergunning nodig is. Dit geldt voor de meeste bouwactiviteiten en graafwerkzaamheden. Gaat het om een locatie die in de buurt van een Natura2000 gebied is gelegen? Dan is een stikstofonderzoek verplicht.
Hoe wordt stikstof gemeten?
Stikstof wordt gemeten en berekend aan de hand van de AERIUS rekentool. Hierbij wordt onder andere de uitstoot van verkeer en mobiele werktuigen meegenomen, het verbruik van materialen en de uitstoot van stookinstallaties, intern verkeer, verkeersemissies etc.
Hoeveel tijd neemt een stikstofonderzoek in beslag?
In totaal neemt een stikstofonderzoek zo’n 2 tot 3 weken in beslag. Dit is vanaf het moment dat we het onderzoek beginnen tot de resultaten in een rapportage bij jou op de stoep liggen.