Partijkeuring

Voor werkzaamheden waarbij stukken grond worden verplaatst of hergebruikt

Een partijkeuring is een onderzoek naar een specifieke partij grond die verwijderd of verplaatst moet worden. Het wordt ook wel een AP04-keuring genoemd. Hierbij wordt de milieuhygiënische kwaliteit van een stuk grond of van specifieke bouwstoffen bepaald. Gaat een bedrijf grond of bouwstoffen toepassen, verplaatsen of verwijderen, dan is een partijkeuring nodig. 

Officiële normen

Een partijkeuring geeft inzicht in de milieuhygiënische kwaliteit van grond, maar vooral ook van de toepassingsmogelijkheden. Bij graafwerkzaamheden komen namelijk bouwstoffen vrij. Deze grond mag niet zomaar worden hergebruikt op een andere plek. Hier is een partijkeuring voor nodig die de kwaliteit van het grondwater waarborgt volgens de normen van het Besluit Bodemkwaliteit.

Stappenplan

Bij het uitvoeren van een partijkeuring nemen we een aantal stappen. In ons vooronderzoek bekijken we de geschiedenis van de betreffende locatie. Op basis van deze inventarisatie weten we precies welke parameters relevant zijn voor het onderzoek. Daarna nemen we een aantal monsters af, die in het laboratorium voor verder onderzoek worden geanalyseerd. Aan de hand van deze resultaten, zal blijken of de grond aan bepaalde normen voldoet.

Opdrachtgevers

Veelgestelde vragen over partijkeuringen

Wat is het verschil tussen een partijkeuring en een bodemonderzoek?
Beide procedures worden uitgevoerd in het kader van bouwprojecten. Een bodemonderzoek is een beoordeling van de bodemkwaliteit op een stuk grond. Bij een partijkeuring wordt er gekeken naar de milieuhygiënische kwaliteit van grond, om te bepalen of deze grond verwijderd of hergebruikt mag worden. De twee procedures lijken in uitvoering op elkaar, maar de doelen verschillen.
Hoelang is een partijkeuring geldig?

Een partijkeuring heeft geen maximale geldigheidstermijn. Het is vooral relevant wat er binnen een bepaalde periode is gebeurd. Een partijkeuring is maatwerk. Er wordt altijd gekeken wat er met een stuk grond is gebeurd binnen een bepaalde periode.

Hoeveel tijd neemt een partijkeuring in beslag?
Een partijkeuring neemt gemiddeld genomen twee weken in beslag. Na één week zijn de eerste uitslagen bekend. Uitslagen van keuring zelf zijn er binnen een week na uitvoering van het veldonderzoek.