Explosieven Opsporing

Projectontwikkelaars moeten garanderen dat de risico’s op explosieven in kaart zijn gebracht
De kans op sporen van ontplofbare oorlogsresten is nog steeds aanwezig in Nederland. In de Nederlandse bodemgrond bevinden zich vandaag de dag nog steeds niet-ontplofte munitie, bommen, handgranaten en mijnen uit de Tweede Wereldoorlog. Dit brengt risico’s met zich mee voor medewerkers van bouwprojecten.

Veiligheid

Het opsporen van explosieven heeft veel overeenkomsten met archeologisch onderzoek. Dijkstra Milieutechniek werkt aan de hand van een vast stappenplan. Het vooronderzoek bestaat uit bureauwerk. Hierin bekijken we de geschiedenis van de grond, zodat we een gedegen risicoanalyse kunnen maken. Blijkt dat er kans is op ontplofbare oorlogsresten? Dan gaan we over op veldwerk.

Veiligstelling

Met een team van experts onderzoeken we of oude explosieven te detecteren zijn in het gebied. Zo ja, dan gaan we aan de slag met een secuur plan om de explosieven te benaderen en veilig te stellen.

Opdrachtgevers

Veelgestelde vragen over explosieven opsporing

Hoe groot is de kans dat er explosieven aanwezig zijn op een willekeurig stuk grond?
Dit is op voorhand natuurlijk lastig te zeggen. De meeste oorlogsresten zijn de afgelopen decennia al opgeruimd. Maar dit wil niet zeggen dat er geen ontplofbare munitie en bommen meer in de grond liggen. De kans is altijd aanwezig. Daarom beginnen we altijd met een uitgebreid vooronderzoek.
Hoeveel tijd neemt explosieven opsporing in beslag?
Dit is van tevoren niet in te schatten. Als blijkt uit het vooronderzoek dat de kans op explosieven klein is, dan is dit binnen een week bekend. Is de kans wel aanwezig, dan kan het opsporen nog weken duren. Elk project en onderzoek verdient een nauwkeurige aanpak en kan daarom meer tijd in beslag nemen.
In hoeverre is explosieven opsporing verplicht?
Zolang er graafwerkzaamheden en bodemberoerende activiteiten gedaan worden, is er risico op explosieven in de grond. Ontplofbare oorlogsresten zijn een potentieel gevaar voor bouwpersoneel. Daarom staat in de Arbowet opgenomen dat het risico op explosieven verplicht in kaart wordt gebracht.