Ecologisch onderzoek

Bescherming van de flora en fauna is een harde eis bij bouwprojecten en graafwerkzaamheden
Net als dat project- of bouwplannen de archeologie niet mogen verstoren, geldt dit ook voor de flora en fauna. Beschermde plant- en diersoorten dienen dus geen gevaar te lopen. Ben je van plan te bouwen in of rondom een gebied waar zich natuur bevindt? Met een ecologisch onderzoek weet je zeker dat er geen beschermde natuur verloren gaat.

Ecologische scan

Bij een ecologisch onderzoek toetsen wij of er beschermde planten en dieren in een gebied zijn. Is dit niet het geval, dan is de ecologische scan vrij snel afgerond. Is dit wel zo, dan doen we verder onderzoek. Er dient namelijk vastgesteld te worden dat werkzaamheden geen negatieve impact hebben op de natuur. Blijkt dit wel zo te zijn, dan bekijken wij hoe de werkzaamheden toch door kunnen gaan zonder schade aan te brengen. Vaak zijn dan specifieke vervolgstappen nodig.

Werkzaamheden

Een ecologisch onderzoek bestaat uit bureauonderzoek, sporenonderzoek en in sommige gevallen doen we fysiek onderzoek naar specifieke diersoorten. Dit kan aan de hand van camera’s of andere monitoring-tools. De werkzaamheden van een ecologisch onderzoek zijn altijd afhankelijk van de betreffende locatie. Het is hierbij vooral van belang dat de werkzaamheden in kwestie de natuur in grote lijnen onverstoord laten.

Opdrachtgevers

Veelgestelde vragen over Ecologisch onderzoek

Wanneer is een ecologisch onderzoek nodig?
Het simpele antwoord is dat ecologisch onderzoek nodig is als het lokale gezag dit verplicht stelt. Op het moment dat je ergens wil gaan bouwen, wordt er altijd gekeken naar de locatie. Is dit op een industrieterrein, dan is de kans groot dat er geen ecologisch onderzoek nodig is. Gaat het om een kavel in een weiland, dan is het een ander verhaal. Zodra er zich nabijgelegen natuur op de locatie bevindt, is er waarschijnlijk een ecologisch onderzoek nodig.
Wanneer vindt een ecologisch onderzoek plaats?
Ecologisch onderzoek wordt uitgevoerd voordat een bouwactiviteit van start kan gaan. De resultaten van een ecologisch onderzoek zijn vaak ook nodig voordat een bouwvergunning kan worden uitgegeven.
Hoeveel is een ecologisch onderzoek geldig?
De resultaten van een ecologisch onderzoek zijn meestal tussen de 3 en 5 jaar geldig. Meetgegevens of een rapportage die buiten dit tijdsbestek vallen, worden vaak als niet geldig beschouwd bij het aanvragen van een vergunning. In dat geval dient er een nieuwe ecologische onderbouwing te komen.