Milieukundig Bodemonderzoek

Voor grote en kleine bouwprojecten die graafwerkzaamheden bevatten
Bij het aanvragen van een bouwvergunning is altijd een milieukundig bodemonderzoek nodig. Dit is wettelijk vastgelegd in Nederland. Of het nu gaat om een nieuwbouwproject, het aanleggen van ondergrondse kabels, of enige vorm van graafwerkzaamheden: een milieukundig bodemonderzoek is altijd een vereiste.

Grondkwaliteit

Een bodemonderzoek is bedoeld om de kwaliteit van een stuk grond te onderzoeken. Het is in feite een technische analyse. Tijdens het onderzoek wordt in kaart gebracht of er sprake is van bodemverontreiniging en of de betreffende grond geschikt is voor graafwerkzaamheden of het beoogde gebruik van de locatie.

Stappenplan

Het uitvoeren van een milieukundig bodemonderzoek gaat in een paar stappen. In het vooronderzoek vragen we historische gegevens op. Dit geeft een goed beeld van de geschiedenis van de locatie.

Resultaten

Daarna doen we een locatiebezoek en een monstername. Onze veldwerkploeg neemt deze monsters mee en laat deze in het laboratorium analyseren. Met de gegevens uit het lab maken we een rapportage waarin we de resultaten toelichten.

Opdrachtgevers

Veelgestelde vragen over Milieukundig Bodemonderzoek

Wanneer is een bodemonderzoek wettelijk verplicht?

Voor elke vorm van graafwerkzaamheden is een bouwvergunning nodig. Om deze vergunning te krijgen, is een milieutechnisch bodemonderzoek wettelijk verplicht. Bij enige vorm van milieubelastende inrichting, ontwikkeling van een specifieke locatie of bij grondverzet is een milieutechnisch onderzoek nodig. Dit valt onder de Wet bodembescherming (Wbb).

Hoelang duurt een bodemonderzoek?
Een volledig bodemonderzoek duurt bij Dijkstra Milieutechniek ongeveer vier weken. Na vier weken leveren we een volledige rapportage die inzicht geeft in het verkrijgen van een bouwvergunning. Sneller is mogelijk in overleg.
Hoelang is een bodemonderzoek geldig?

Dit is afhankelijk van de locatie van de betreffende grond en graafwerkzaamheden. Normaal gesproken is een bodemonderzoek 3 tot 5 jaar geldig.