Archeologisch onderzoek

Voor elke vorm van graafwerkzaamheden waarbij een archeologische verwachting kan zijn

Bij het uitvoeren van graafwerkzaamheden is archeologisch onderzoek vereist. Elke vorm van activiteiten die bodemverstorend zijn, gaan altijd gepaard met archeologisch bodemonderzoek. Dit kan het bouwen van een nieuwe woonwijk zijn, ondergrondse bekabeling die verlegd moet worden, of een snelweg die verbreed wordt. Is een project afhankelijk van een Omgevingsvergunning? Dan is archeologisch onderzoek verplicht.

Zekerheid

De gemeente kan een projectontwikkelaar verplichten om archeologisch onderzoek te laten doen. Dit kan een eenvoudig bureauonderzoek zijn. Maar in sommige gevallen wordt er gegraven. Bijvoorbeeld als het vermoeden bestaat dat er archeologische voorwerpen op de betreffende plek liggen.

Fases en maatwerk

Een archeologisch bodemonderzoek bestaat uit een aantal fasen. Bij het vooronderzoek bekijken we de historische archieven over het betreffende stuk grond. Zo toetsen we de historische verwachting van de locatie. Blijkt dat het om een plek met historische waarde gaat? Dan doen we een booronderzoek. Suggereert de praktijk dat er archeologische vondsten zijn? In dat geval laten we graafwerk uitvoeren.

Graafwerkzaamheden

Uit de conclusie van een archeologisch onderzoek zal blijken of de graafwerkzaamheden van een project door kunnen gaan. Met ons definitieve rapport kan de gemeente bepalen of een vergunning wordt uitgegeven.

Opdrachtgevers

Veelgestelde vragen over archeologisch onderzoek

Waarom is archeologisch onderzoek verplicht?

In Nederland hecht de samenleving veel waarde aan archeologie. Met archeologische vondsten zijn we in staat om kennis te vergaren over het verleden. Op het moment dat een archeologische vondst verdwijnt, bijvoorbeeld door een bouwproject, dan ontnemen we onszelf letterlijk van een belangrijke geschiedenisles uit het verleden. We vernietigen iets belangrijks, dat we nooit meer terugzien. Daarom dient een bouwbedrijf, projectontwikkelaar, of initiatiefnemer altijd te kunnen uitsluiten dat een locatie geen archeologische vondsten huisvest.

Waar bestaat archeologisch onderzoek uit?

Een archeologisch bodemonderzoek bestaat uit de volgende fasen: een bureauonderzoek, een mogelijk veldonderzoek/booronderzoek, het graven van proefsleuven en tot slot een volledige opgraving. Dit is de chronologische volgorde van een volledig archeologisch bodemonderzoek. In veel gevallen wordt een deel van deze fasen maar uitgevoerd. Blijkt bijvoorbeeld uit het bureauonderzoek dat een bouwlocatie een lage archeologische verwachting heeft, dan kan het zijn dat de resterende stappen niet worden uitgevoerd.

Is archeologisch onderzoek verplicht?
Ja, bij bodemingrepen en graafwerkzaamheden die de bodem verstoren, is archeologisch onderzoek wettelijk verplicht.