Akoestisch onderzoek

Voor bedrijven en projecten om aan te tonen zich aan de opgelegde geluidsnorm te houden
Niemand heeft behoefte aan geluidsoverlast. Activiteiten op een nieuwe locatie mogen omwonenden op geen enkele manier storen. Met die gedachte stelt de gemeente akoestisch onderzoek verplicht. Wil je als ondernemer een bedrijf openen dat geluid produceert? Dan wil het lokale bestuur graag weten hoeveel.

Wettelijke normen

Elk bedrijf dient zich aan bepaalde geluidsnormen te houden. Produceert jouw bedrijf te veel geluid, bijvoorbeeld boven de norm? Dan dien je specifieke maatregelen te nemen. Denk aan een discotheek midden in het centrum van een stad. De locatie van een bedrijf is dus bepalend.

Regelgeving

De geluidsnormen op een industrieterrein liggen weer anders. Een industrieterrein ligt bewust verder verwijderd van de bewoonde leefomgeving, wat dus betekent dat er andere geluidsnormen gelden. Een akoestisch onderzoek moet dus voldoen aan de regelgeving. En is dus verplicht bij het aanvragen van een vergunning.

Vergunningen

Bij een akoestisch onderzoek toetsen wij een bedrijf aan de opgelegde geluidsnormen en de regelgeving. Hierbij meten wij de geluidsoverlast. Dit onderzoek levert een geluidsrapport op, dat uitlicht of jouw bedrijf aan de normen voldoet. Is dit het geval? Zo ja, dan kan je met de resultaten de nodige vergunningen aanvragen.

Opdrachtgevers

Veelgestelde vragen over Akoestisch onderzoek

Wat is een akoestisch onderzoek?

Een akoestisch onderzoek is een toetsing op het gebied van geluidsoverlast. Hierbij meten wij hoeveel geluid de activiteiten van jouw bedrijf produceert. Deze resultaten leggen we naast de geluidsnormen, waaruit zal blijken of jouw bedrijf zich aan de opgelegde norm houdt.

Waar moet een akoestisch onderzoek aan voldoen?

Een akoestisch onderzoek moet voldoen aan de landelijke wet- en regelgeving. Bij verschillende vormen van bouwactiviteiten is een akoestisch onderzoek verplicht. Vooral om te bepalen of omwonenden geen overlast ervaren. De geluidsnormen en regels voor geluid staan opgenomen in de Wet Geluidhinder. Een akoestisch onderzoek bestaat uit het verzamelen van informatie over geluidsbronnen, het verzamelen van de relevante regelgeving en het opstellen van een rapport waarin deze worden vergeleken met de betreffende geluiden.

Is een akoestisch onderzoek verplicht?
Projecten met bouwwerkzaamheden hebben vaak een akoestisch onderzoek nodig. De mate waarin, is afhankelijk van het type werkzaamheden dat uitgevoerd gaat worden. Een reeks specifieke gevallen staan vermeld op de website van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Twijfel je en heb je vragen? Laat het ons gerust weten, zodat we je van advies kunnen voorzien.