Diensten

Bodemonderzoek

Bodemonderzoek

Bij ontwikkelingsplannen en bouwprojecten is bodemonderzoek een wettelijke verplichting. Met de juiste gegevens creëer je zekerheid bij het aanvragen van de juiste vergunningen.

Partijkeuring

Partijkeuring

Laat de kwaliteit van een stuk grond bepalen. Voor afvoer of hergebruik van de bouwgrond. Met een partijkeuring wordt duidelijk of de grond geschikt is voor de relevante bestemmingsplannen.
Spoedonderzoek

Spoedkeuring

Kies voor veldwerk en analyses met een versnelde keuring. Snelle meetresultaten zonder lange wachttijden. Voor zowel projectontwikkelaars en adviesbureaus.

 

Archeologie

Archeologisch onderzoek

Bij het toetsen van een bodemarchief hoort een archeologisch onderzoek. Bouw- en graafwerkzaamheden mogen pas van start gaan als er geen historische resten in de bodem liggen. We toetsen de archeologische verwachting en indien nodig doen we een grondinspectie.

Asbest

Asbestinventarisatie

Bij bouwwerkzaamheden is het wettelijk verplicht om een asbestinventarisatie uit te voeren. Na uitvoering van de inventarisatie bespreken we de vervolgstappen voor de verwijdering van asbesthoudende materialen.

Akoestisch Onderzoek

Stikstofonderzoek

Elk bouwproject in Nederland moet aan de huidige stikstofnormen voldoen. Om vertraging te voorkomen, leveren wij snelle onderzoeksresultaten. Blijkt nou dat een project de emissie drempel overschrijdt? Ook dan adviseren wij over vervolgstappen en tips om te compenseren.

Ecologisch onderzoek

Akoestisch onderzoek

Een geluidsonderzoek bestaat uit metingen en berekeningen om een project volgens de gemeentelijke geluidsnormen te toetsen. Dit is vooral relevant voor horecabedrijven en grotere verbouwingen. Met een akoestisch onderzoek controleren wij of een gebouw of project zich aan de te maken hoeveelheid geluid houdt.
Stikstof onderzoek

Ecologisch onderzoek

Uit een ecologische keuring kan blijken dat een gebied beschermde planten en diersoorten huisvest. Is dit het geval? Dan doen we aanvullend onderzoek. Daarna bepalen we de vervolgstappen om een bouwactiviteit door te laten gaan.
Explosieven onderzoek

Explosieven Opsporing

De kans op sporen van ontplofbare oorlogsresten is nog steeds aanwezig in Nederland. In de Nederlandse bodemgrond bevinden zich vandaag de dag nog steeds niet-ontplofte munitie, bommen, handgranaten en mijnen uit de Tweede Wereldoorlog. Dit brengt risico’s met zich mee voor medewerkers van bouwprojecten.

Opdrachtgevers