Bodemonderzoek in Amersfoort

Voor grote en kleine bouwprojecten die graafwerkzaamheden bevatten

Een milieukundig bodemonderzoek is altijd nodig bij het aanvragen van een bouwvergunning in Amersfoort. Of het nu gaat om een nieuwbouwproject, het aanleggen van ondergrondse kabels, of enige vorm van graafwerkzaamheden: een milieukundig bodemonderzoek is altijd een vereiste.

Grondkwaliteit

Het doel van een bodemonderzoek is om de kwaliteit van de grond te bepalen. Het betreft een technische analyse waarbij wordt onderzocht of er sprake is van bodemverontreiniging en of de grond geschikt is voor graafwerkzaamheden of het beoogde gebruik van de locatie.

Stappenplan

Het proces van een milieukundig bodemonderzoek verloopt in verschillende stappen. We starten met een vooronderzoek waarbij historische gegevens worden opgevraagd. Dit geeft een gedetailleerd beeld van de geschiedenis van de locatie.

Resultaten

Daarna doen we een locatiebezoek en een monstername. Onze veldwerkploeg neemt deze monsters mee en laat deze in het laboratorium analyseren. Met de gegevens uit het lab maken we een rapportage waarin we de resultaten toelichten.

Milieukundig bodemonderzoek door Dijkstra Milieutechniek in regio Amersfoort laten uitvoeren voor grote en kleine bouwprojecten die graafwerkzaamheden bevatten?  Neem contact op of vraag direct een offerte aan.

Opdrachtgevers

Veelgestelde vragen over Milieukundig Bodemonderzoek

Wanneer is een bodemonderzoek wettelijk verplicht?

Voor elke vorm van graafwerkzaamheden is een bouwvergunning nodig. Om deze vergunning te krijgen, is een milieutechnisch bodemonderzoek wettelijk verplicht. Bij enige vorm van milieubelastende inrichting, ontwikkeling van een specifieke locatie of bij grondverzet is een milieutechnisch onderzoek nodig. Dit valt onder de Wet bodembescherming (Wbb).

Hoelang duurt een bodemonderzoek?
Een volledig bodemonderzoek duurt bij Dijkstra Milieutechniek ongeveer vier weken. Na vier weken leveren we een volledige rapportage die inzicht geeft in het verkrijgen van een bouwvergunning. Sneller is mogelijk in overleg.
Hoelang is een bodemonderzoek geldig?

Dit is afhankelijk van de locatie van de betreffende grond en graafwerkzaamheden. Normaal gesproken is een bodemonderzoek 3 tot 5 jaar geldig.