Bodemonderzoek bedrijven

Voor grote en kleine bouwprojecten die graafwerkzaamheden bevatten

Bij het aanvragen van een bouwvergunning is altijd een milieukundig bodemonderzoek nodig, zoals is vastgelegd in de Nederlandse wetgeving. Of het nu gaat om een nieuwbouwproject, het aanleggen van ondergrondse kabels, of enige vorm van graafwerkzaamheden: een milieukundig bodemonderzoek is altijd een vereiste.

Grondkwaliteit

Een bodemonderzoek heeft als doel de kwaliteit van een stuk grond te onderzoeken. Het vormt een technische analyse waarbij mogelijke bodemverontreiniging en de geschiktheid van de bodem voor graafwerkzaamheden of het beoogde gebruik van de locatie worden vastgesteld.

Stappenplan

Het uitvoeren van een milieukundig bodemonderzoek verloopt volgens een stappenplan. In het verkennend onderzoek worden historische gegevens verzameld. Dit biedt inzicht in de historie van de locatie en mogelijke risico’s van een verontreinigde bodem.

Resultaten

Vervolgens wordt een locatiebezoek en verkennend bodemonderzoek uitgevoerd, waarbij monsters worden genomen volgens de NEN 5740 norm. Deze monsters worden in een laboratorium geanalyseerd om de kwaliteit van de bodem vast te stellen. De resultaten worden gebruikt om een rapportage te maken waarin wij de resultaten van het onderzoek toelichten. Hieruit blijkt of er mogelijke bodemverontreiniging aanwezig is of dat de bodem geschikt is voor het beoogde gebruik.

Opdrachtgevers

Veelgestelde vragen over Milieukundig Bodemonderzoek

Wanneer is een bodemonderzoek wettelijk verplicht?

Voor elke vorm van graafwerkzaamheden is een bouwvergunning nodig. Om deze vergunning te krijgen, is een milieutechnisch bodemonderzoek wettelijk verplicht. Bij enige vorm van milieubelastende inrichting, ontwikkeling van een specifieke locatie of bij grondverzet is een milieutechnisch onderzoek nodig. Dit valt onder de Wet bodembescherming (Wbb).

Hoelang duurt een bodemonderzoek?
Een volledig bodemonderzoek duurt bij Dijkstra Milieutechniek ongeveer vier weken. Na vier weken leveren we een volledige rapportage die inzicht geeft in het verkrijgen van een bouwvergunning. Sneller is mogelijk in overleg.
Hoelang is een bodemonderzoek geldig?

Dit is afhankelijk van de locatie van de betreffende grond en graafwerkzaamheden. Normaal gesproken is een bodemonderzoek 3 tot 5 jaar geldig.