Milieutechnische keuringen en bodemonderzoek

Grote bouwprojecten zijn gebaat bij een strakke planning. Dijkstra Milieutechniek helpt bedrijven aan snelle meetresultaten. Zo liggen de juiste vergunningen binnen een paar weken op de mat.

Onze expertise

Voor onderstaande organisaties worden wij vaak ingezet voor bodemonderzoek, milieukundig veldwerk en onze andere diensten.

Diensten

Bodemonderzoek
Bodemonderzoek

Bij het aanvragen van een bouwvergunning is altijd een milieukundig bodemonderzoek nodig. Dit is wettelijk vastgelegd in Nederland.

Partijkeuring
Partijkeuring

Laat de kwaliteit van een stuk grond bepalen. Voor afvoer of hergebruik van de bouwgrond. Met een partijkeuring wordt duidelijk of de grond geschikt is voor de relevante bestemmingsplannen.

Spoedonderzoek
Spoedkeuring

Bouwprojecten zijn gebaat bij snelheid. Graafwerkzaamheden zijn daarbij gebonden aan een strakke planning. Onverwachte vertragingen in het proces zijn meestal niet gewenst.

Archeologie
Archeologisch onderzoek

Bij het uitvoeren van graafwerkzaamheden is archeologisch onderzoek vereist. Elke vorm van activiteiten die bodemverstorend zijn, gaan altijd gepaard met archeologisch bodemonderzoek.

Asbest
Asbestinventarisatie

Oude gebouwen in Uit een asbestinventarisatie wordt duidelijk of een gebouw asbest bevat en om welke vormen van asbest het gaat.

Akoestisch Onderzoek
Akoestisch onderzoek

Niemand heeft behoefte aan geluidsoverlast. Activiteiten op een nieuwe locatie mogen omwonenden op geen enkele manier storen. Met die gedachte stelt de gemeente akoestisch onderzoek verplicht.

Ecologisch onderzoek
Ecologisch onderzoek

Ben je van plan te bouwen in of rondom een gebied waar zich natuur bevindt? Met een ecologisch onderzoek weet je zeker dat er geen beschermde natuur verloren gaat.

Stikstof onderzoek
Stikstofonderzoek

Een aanvraag voor een omgevingsvergunning zonder stikstofdepositieberekening wordt niet in behandeling genomen. Zonder stikstofonderzoek kan je dus niet beginnen met bouwen.

Explosieven onderzoek
Explosieven Opsporing

De kans op sporen van ontplofbare oorlogsresten is nog steeds aanwezig in Nederland.

Opdrachtgevers

Spoedonderzoek

Spoedkeuring nodig?

Is het bouwproject gebaat bij snelheid?
Neem meteen contact met ons op en we helpen je uit de brand.

  • +5 jaar ervaring
  • BRL 1000 certificering
  • BRL 2000 certificering